Followers

Sunday, April 10, 2011

Weeeii Buku Aji Travelogg

Sãlãm sèmuãnyãããã…..

Ãri jumããt minggu lèpãs wãk dãh tèngok ãdè buku Trãvèlog kãt kèdãi Stèsèn Bãs lãrkin tuuuu… uhuhuhu. Tp Wãk X bèli. Mãlãm tãdik Wãk dãtãng dh jãm 10mãlãm. Kèdãi dh tutup, tp ãdè org kt dlmnyè. Wãk pon kètuk2 tingkãp mintãk bukãk ckp nãk bèli buku. Rèjèki Wãk bãèk nãkkk. Wãk dpt mãsuk dn bèli 2 buku trãvèlog yg populãr tuuu. Wãk sukè. Wãk sukè. Èèèèèè.

Wsãlãm dr Wãk jãuh2 niiii……


Googlèèèè

No comments:

Post a Comment

Salam,

pecah kaca pecah cermin,
lepas baca harap komen