Followers

Wednesday, April 13, 2011

Lu Buta Kah

ãsl'kum sèmuãnyã Wãk di sni nãk kãsiiiii tãhu bãhãwã hãti2 bilã mèmãndu di brickfèlds. .. sorilããã Wãk bukãn nãk nunjuk2 Wãk bãèk ... sèbãb bãru tèngãhri tãdi Wãk nmpk ãdè kètè sudãh lãnggãr orãng butã.. Nyonyã tuh kãtã diã tèngok kãnãn mãsã gostãnnn.. X nmpk orãng butã duã orãng sudãh lãlu bèlãh kiri... wèhhhh ngèri wèhhh.. sèbbãèk Wãk cèpãt2 suluh nyonyã kèdèpãn sikit.. Sèbbãèk gãk kãki cumè tèrsèpit bãwãh tãyãr kètè.. Bãngãng ponyãh nyonyãã.. HOooooo.. W'sãlãm dãri Wãk utk sèmuã... Ãsl'kum sèmuãnyã..

Googlèèèè

No comments:

Post a Comment

Salam,

pecah kaca pecah cermin,
lepas baca harap komen