Followers

Sunday, August 22, 2010

Weiiii kasut baruu

Ãsl'kum sèmuãnyèè wèii slmt bèrujung minggu mudãh2ãn sèmuã hèpii syum sèlãlu.

Smlm wãk gi Sènãi Ãirport lãgi. Kãmi bukã posè kt sãnã. Ãnãk dãrã wãk yg umo 9 tãhun nk mãkãn spãghètti kãt Lãvèndèr Bistro itu. Wãk lãyãn jè.

Bãlik dãri ãirport wãk tèrus gi Jãyã Jusco Tèbrãu City. Cãri kèdãi kãsut. Sèlipãr cãpãl wãk nii dãh tèrburãi tãlinyã tãpi mãsih lèh dipãkãi.  Wãk bèli sèlipãr cãpãl bãru kãt Scholl. Wèèèiiiiiii.

Ãsl'kum sèmuã slm mãnis tãnpã mãdu utk muu kwn muãhhss utk juã..

No comments:

Post a Comment

Salam,

pecah kaca pecah cermin,
lepas baca harap komen